Çevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği Nedir?

Çevre Mühendisliği, yaşayan organizmaların sağlığını koruyacak, geliştirecek ve çevrenin kalitesini artıracak çözümler üretmek için çalışmalar gerçekleştiren bir mühendislik disiplinidir. Doğal kaynakların kirlenmesine neden olan etkenlerin kontrolü ve yok edilmesi, insan sağlığına ve refahına uygun çevre koşullarının oluşturulması için çalışırlar.

Çevre mühendisleri; Çevresel araştırma raporları hazırlayıp, strateji ve eylem planları geliştirir, çevresel problemleri çözmek için; mühendis, çevre bilimci, mimar, ekonomist ve sosyolog gibi diğer profesyonellerle işbirliği yapar, doğal kaynakların kirlenmesini önlemeye yönelik çalışmalar yapar, bilimsel verileri analiz eder ve raporlar, çevre politikaları ve standartları hakkında endüstrileri ve devlet kurumlarını bilgilendirir, yerleşim merkezlerinde kanalizasyon, su ve yağmur suyu şebekesi gibi sistemlerin insan sağlığına en uygun biçimde tasarlanması ve yapılıp işletilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

Endüstriyel kirlenmenin önlenmesi ve en aza indirilmesi için gereken kontrol sistemlerinin tasarım ve planlamasını yapar, farklı çevresel kesimlerden numune almak, analiz ve değerlendirme çalışması yapar, çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları ve mevzuatları takip edip uygulanmasına öncülük eder.

Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Çevre mühendisleri devletin hemen hemen her bakanlığında çalışabilirler. Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı,İller Bankası hatta üniversiteler de dahil olmak üzere birçok kurumda yer alabilirler. Söz konusu kurumlarda istihdam sahibi olabilmeleri için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edecekleri puan belirleyici olacaktır. 

Tüm bunların haricinde özel sektörde yer alan her türlü endüstri kuruluşu da iş olanakları arasında yer alır.