Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Ne Demek?

Endüstri mühendisliği, ürün ve hizmetlerin en verimli şekilde üretilmesi ve dağıtılmasıdır;  Makine, işçilik, hammadde, bilgi, enerji, çevre ve para gibi sınırlı kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarımını, işletimini ve yönetimini sağlayan ve bu sistemlerin verimliliğini ve rekabet gücünü artıran mühendislik dalıdır.

Dünyanın en eski 5 mühendislik dalından biri olan Endüstri Mühendisliği, aynı zamanda analitik düşünme yeteneği, matematiksel modelleme ve yaratıcılık becerilerini kullanarak birçok bilimsel çalışmanın yürütüldüğü bir bilim dalıdır.

Endüstri mühendisleri, problemleri ve tüm sistemi bir mühendislik yaklaşımı ile ele alarak, sistemlerin ekonomik özelliklerini ve aralarındaki etkileşimleri anlayarak, sistem yaklaşımı ve güncel, her sistemin zorunlu olarak insanı içerdiğini göz ardı etmeden.  GA bilgi teknolojilerini kullanarak çözer.  Endüstri Mühendisleri, her şeyi daha iyi, daha kaliteli, daha hızlı, daha güvenli ve daha az maliyetli hale getirmek için insanlarla birlikte çalışır.