Enerji Mühendisliği

Enerji Mühendisliği Nedir?

Enerji mühendisi, enerji tedarik etmenin verimli ve yenilikçi yollarını bulmak için projeler tasarlar. Maliyetleri düşürmek, karbon emisyonlarını azaltmak ve çevresel hasarı en aza indirmek için enerji üretmenin yeni yollarını araştırır. Bu amaçla saha denetimleri gerçekleştirir ve enerji araştırmaları yapar.

Enerji Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Enerji mühendisinin temel sorumluluğu doğrudan enerji üretimi veya yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Meslek profesyonellerinin diğer görevleri şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Yüksek enerji tüketen kaynakları belirlemek ve bu alanlarda uygulanmak üzere enerji verimliliğini arttıracak süreçler geliştirmek,
 • İklim kontrol sistemleri, gün ışığı tasarımı gibi enerji verimli sistemlerin kurulumu için mühendislere danışmanlık yapmak,
 • Enerji verimli tasarımın uygulanması için teknik raporlar hazırlamak,
 • Alternatif enerji kaynakları üzerinde laboratuvar araştırmaları gerçekleştirmek,
 • Araştırma sonuçlarını, enerji kullanımı, koruma ölçüsü, maliyet etkinliği vb. açısından değerlendirmek,
 • Enerji modelleme, ölçüm, doğrulama veya devreye alma işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Enerji satın alma anlaşmalarını gözden geçirmek veya müzakere etmek,
 • Mühendislik fizibilitesini belirlemek için mimari, mekanik veya elektrik planları ve teknik özellikleri gözden geçirmek,
 • Enerji yönetimi gibi konularda personel veya müşterilere eğitim vermek,
 • Bina otomasyon sistemleri için enerji yönetimi prosedürleri hazırlamak,
 • Alternatif veya yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek.