Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği Nedir?

Basitçe kimya ve fizik gibi doğal ve deneysel bilimleri, biyoloji, mikrobiyoloji ve biyokimya gibi yaşam bilimleri ile birleştiren çok disiplinli bir mühendislik dalı olarak tanımlayabiliriz. 

Kimya mühendisleri, maddelerin kimyasal ve fiziksel süreçlerini inceleyip, yeni geliştirilen teknolojiyle ürünlerin daha verimli kullanılmasını sağlar. Disiplinlerarası mühendislik dallarından olması nedeniyle kimya mühendislerinin; fizik, kimya ve matematik gibi farklı alanlarda üstün bilgiye sahip olması gerekir. Kimya mühendislerinin diğer görevleri şöyle sıralanır;

 • Matematiksel modellemeler yapmak,
 • Süreçleri ya da süreç bileşenlerini analiz etmek ve gereksinimlere uygun tasarımlar oluşturmak,
 • Üretim süreçleri ve diğer ilgi alanlarıyla ilgili sorunları saptamaya, tanımlamaya ve çözmeye çalışmak,
 • Veri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

Bölümün İş Olanakları ve Çalışma Sahaları

Kimya mühendisliği çalışma alanlarına bakıldığında karşınıza oldukça geniş bir ağ çıkar. Örneğin; enerji ve petrol sanayi, kimya mühendisleri için iş olanaklarının giderek daha büyüdüğü bir alanken onu kirliliği önlemek, temizlemek, kanalizasyon arıtma tesisi yönetmek için çevre mühendisliği ile biyoteknoloji ve ilaç sektörleri izler. Kimya mühendisliği çalışma alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz; 

 • Eczacılık
 • Petrol ve gaz
 • Biyoteknoloji ve ilaç
 • Yiyecek ve içecek
 • Enerji
 • Su ve atık yönetimi
 • Çevre 
 • Tekstil
 • Sağlık 

Kimya mühendisliği mezunu öğrenciler için aralarında gastronomi, tıp, çevre, teknoloji, enerji gibi profesyonel alanın olduğu konularda becerilerine, bilgilerine ve eğitim derecelerine uygun kariyer imkanları vardır. Bu alanda tipik işveren çeşitliliğine baktığımızda birçok sanayi sektörünü kapsadığı görülmektedir. Hammaddenin bir ürüne dönüştürülmesinde yer alan bir şirkette kimya mühendisi olarak çalışabileceğiniz gibi ince ve ağır kimyasallar, gaz ve petrol çıkarma, petrol arıtma, nükleer ve diğer enerji üretim endüstrilerinde büyük işverenler ve şirketler de bulacaksınızdır.