Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Nedir?

Moleküler biyoloji, bir hücrenin çeşitli sistemleri arasındaki etkileşimleri, özellikle DNA, RNA ve protein sentezi arasındaki ilişkiyi ve bu etkileşimlerin düzenlenmesini anlamakla ilgilidir. Özellikle genetik ve biyokimya olmak üzere diğer biyolojik bilimlerle önemli ölçüde örtüşmektedir. 

Moleküler biyologlar, nükleik asitleri ve proteinleri incelemek için polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), DNA ve RNA dizilimi, DNA mikrodizileri ve nükleik asit elektroforezi dâhil olmak üzere çeşitli teknikler kullanırlar. PCR, bir DNA parçasını amplifiye etmek için kullanılan ve birkaç saat içinde belirli bir DNA dizisinin binlerce ila milyonlarca kopyasını üreten bir tekniktir. DNA dizilimi, bir DNA dizisindeki nükleotidlerin sırasının belirlenmesi iken, RNA dizilimi, gen ekspresyon modellerini ve transkriptomikleri analiz etmek için bir numunedeki RNA miktarını ve dizilerini inceler. DNA mikrodizileri, cam, silikon çip veya mikroskobik boncuklar gibi katı bir destek üzerinde hareketsiz hale getirilmiş bir gen dizileri topluluğudur. Bu diziler, moleküler biyologların aynı anda on binlerce genin ekspresyonunu ölçmesini ve bir genomun birden çok bölgesini genotiplemesini sağlar.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, moleküler biyoloji ve genetiğin temel ve uygulamalı alanlarında lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Lisans programı, öncelikle yaşam bilimleri ve ilgili alanlarda temel bilgilere, ardından moleküler biyoloji ve genetik alanında özel bir eğitime odaklanır. Uygulamalı Moleküler Biyoloji ve Genetik bilimi ile ilgilenen bölüm, genomik, temel biyoloji, biyokimya, hücre biyolojisi, DNA teknolojisi ve biyoinformatik temellerinde iyi yetişmiş, hızla gelişen teknolojik gelişmeleri izleyip kullanabilen bilim adamları yetiştirmektedir. Öğrencilerimiz teorik ders bilgilerini laboratuvar seansları ile pratiğe dökebilmektedir.

Öğrencilerimizin moleküler biyoloji ve genetik alanındaki en son gelişmeleri takip edebilecek becerilere sahip olmalarını, bilgilerini artırma ve araştırma isteğine sahip olmalarını sağlayarak ülkenin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini amaçlamaktayız.

Çalışma Alanları ve İstihdam Olanakları

Moleküler Biyoloji ve Genetik programı, disiplinler arası, uygulama ve araştırma odaklı bir alan olması nedeniyle mezunlarına istihdam olanağı sağlamaktadır. Mezunlarımız, Türkiye, Avrupa ve ABD’deki birçok önemli üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilmekte olup, ayrıca Gıda, Eczacılık, sağlık, çevre, enerji ve tarım sektörlerinde de kolaylıkla iş bulabilmektedir.

Mezunlarımız araştırmacı ve/veya öğretim üyesi olabilmeleri için ulusal veya uluslararası yüksek lisans veya doktora programları ile eğitimlerine devam edebilirler. Ayrıca kamu sektöründeki kamu kuruluşlarında, bakanlıklarda, araştırma enstitülerinde ve kamu iktisadi teşebbüslerinde de çalışabilirler. Özel sektörde ilaç ve gıda sanayinde araştırma geliştirme ve kontrol birimlerinde görev yapmaktadırlar. Tıp sektöründe hastanelerde, özel teşhis laboratuvarlarında ve tüp bebek ünitelerinde çok talep görmektedirler. Tıbbi ve biyolojik alanlarda faaliyet gösteren ithalat/ihracat firmalarında satış temsilcisi veya teknik danışman olarak da çalışabilirler.