Otomasyon Mühendisliği

Otomasyon Mühendisliği Nedir?

Otomasyon mühendisi, bir sistemin amaçlanan ve planlanan şekilde çalışmasını sağlayan kişidir. Otomasyon mühendisleri mesleklerinin adından da anlaşılabileceği gibi sistemlerin otomasyon yardımıyla çalışmasını sağlayıp yeni teknolojiler geliştirmek için çabalarlar.

Otomasyon Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Otomasyon mühendisleri, endüstriyel ve elektronik sistemlerle ilgilenip sistemin otomatik kontrolünü ve planlamasını yapar. Bunun dışında otomasyon mühendisinin görevleri şöyle sıralanır;

  • Endüstriyel ya da elektronik sistemin maksimum verimle çalışmasını sağlamak,
  • Geri bildirim yapabilen, kontrol edilebilen ve programlanan şekilde sistemler tasarlamak,
  • Tasarlanan sistemleri modellemek ve kullanılabilir hale getirmek,
  • Otomasyon sistemleri ile ilgili problemleri belirlemek, formüle etmek ve çözüme kavuşturmak,
  • Sistemlerden alınan verileri değerlendirmek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak,
  • Birden fazla sistemin uyum içerisinde çalışmasını sağlamak.