Ziraat Mühendisliği

Ziraat Mühendisliği Nedir?

 Ziraat mühendisliği mesleği tarla bitkileri, tarım, biyoteknoloji, toprak işleri gibi genel olarak ziraat alanlarında yürütülmektedir. Ziraat mühendislerinin en temel görevlerine bakıldığı zaman bilimsel ve de ekonomik yöntemler ile bitki yetiştirmek ve toprak analizi yapma bunların başında gelmektedir.  Ziraat Mühendislerinin diğer  sorumlulukları şunlardır:

  • Bitki zararlılarıyla mücadele planı oluşturmak ve uygulamak,
  • Fide üretimi ve sertifikalandırmasını sağlamak,
  • Mahsul depolama, hayvan barınağı ve hayvansal ürün işleme süreçlerini denetlemek,
  • Su kalitesi ve kirlilik yönetimi, nehir kontrolü, yeraltındaki ve yüzeydeki su kaynakları ile ilgili konularda incelemelerde bulunmak,
  • Çiftçilere veya çiftlik kooperatif üyelerine tarımsal üretkenliği geliştirmelerine yardımcı olabilecek bilgiler sağlayan eğitim programları düzenlemek,
  • Gıda işleme veya üretim tesisi operasyonlarını denetlemek,
  • Tarım ve ilgili sektörlerdeki çevre ve arazi ıslah projelerini tasarlamak ve denetlemek,
  • Kırsal alanda elektrik-güç dağıtım sistemlerini planlanmak ve inşa etmek,
  • Toprağı ve suyu koruma amaçlı sulama, drenaj ve taşkın kontrol sistemlerini oluşturmak.

Bu fakültede yer alan bölümler ise şunlardır: Peyzaj Mimarlığı, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Zootekni ve Toprak Bilimi – Bitki Besleme.