Mühendislik Zirvesi Yaklaşıyor!

Misyon – Mühendislik sektöründe bulunan kurumları ve öğrencileri yılda bir kez bir araya getirerek, sektörün öncelikleri doğrultusunda mühendislerin yetiştirilmesi, bu alanda gerekli projelerin üretilmesi ve altyapı sağlanması.

Vizyon – Türkiye ekonomisinde ihracattan alınan yüzde paylarının yerli üretimle, yüksek teknoloji ürünlerle arttırılması ve dünya üzerinde kabul gören küresel hedefler doğrultusunda katılımcı, paylaşımcı bir yaklaşımla donanımlı ve inovatif mühendislerin yetiştirilmesi.