Toplum 5.0 Nedir?

TOPLUM 5.0 NEDİR?

Japonya tarafından geliştirilen aynı zamanda ‘Süper Akıllı Toplum’ olarak da bilinen Toplum 5.0, Almanya tarafından geliştirilen Endüstri 4.0’ı daha da öteye taşımıştır. Endüstri 4.0’da zeka ve bilgi, teknoloji yardımıyla insan tarafından üretilir. Toplum 5.0’da ise zeka ve bilgi üretimi insanların hizmetindeki yapay zekalar sayesinde makinelerden sağlanacak. Bu yeni kavram endüstriyi ön planda tutmak yerine toplumu ön planda tutmuştur. Ayrıca sürdürülebilir bir şekilde gerçek dünya ve siber uzayı birleştirmeyi amaç edinmiştir.

Bu yeni otomasyon çağının etkili bir şekilde kullanılması için birçok teknoloji dalının kullanılması gerekir. Örneğin:

Yapay Zeka

Makine Öğrenme

Derin Öğrenme

Robotik

Büyük Veri

Toplum 5.0 ile Neler Değişecek?

Toplumun var olması ve devam etmesini sağlayan alanlarda olumlu yönde etki gösterecektir. Örneğin:

Drone ile teslimat sayesinde nerede olduğumuzun önemi kalmayacak.

Yapay zeka hoparlörleri ile bilgisayarlarla iletişim kurmak ve ihtiyacınız olan şeyleri sipariş etmek çok kolay olacak.

Teletıp ve otomatik sağlık ölçümleri ile hastaların hastalıkları kısa sürede teşhis edecek ve doğru tedaviyi sağlayacak.

Akıllı tarım sayesinde ürünlerden alınacak verim artacak.

Robotlar, sensörler ve yapay zeka sayesinde altyapıya ait yollar, köprüler incelenebilecek.