Veri Madenciliği

Veri Madenciliği Nedir?

Veri Madenciliği, büyük ölçekli veriler arasından faydalı bilgiye ulaşmak için nicel ve matematiksel işlemlerle verinin işlenerek istenilen ilişkiye, şablona veya karara ulaşılması yolundaki süreçlerin toplamına verilen isimdir.

Veri Madenciliği, büyük veriler arasından faydalı bilgiye ulaşmak için nicel ve matematiksel işlemlerle verinin anlamlı hale getirilmesi sürecidir.

Veri Madenciliği Hangi Alanlarda Kullanılır?

Veri madenciliğinin kullanım alanları ile ilgili herhangi bir sınırlama yoktur ve verinin biriktiği her yerde veri madenciliği yapılabilir. En yaygın kullanılan alanlar ise Bankacılık, Pazarlama, CRM, E-Ticaret, Sigortacılık olarak sayılabilir. 

Veri Madenciliği Süreçleri Nelerdir?

 • Veri Filtreleme: Kullanılacak verilerin belirlenme adımıdır.
 • Veri Temizliği: Toplanmış olan verinin içerisinden gereksiz, tutarsız ya da gürültülü olanların ayıklanması adımıdır.
 • Veri Birleştirme: Farklı kaynaklardan elde edilen ve benzer niteliklere sahip ya da ilişkili verilerin birleştirilme ve düzenlenme adımıdır.
 • Veri Seçme: Analize uygun olanların seçilme işlemidir.
 • Veri Dönüştürme: Eldeki verilerin madencilik için uygun biçime dönüştürülmesi aşamasıdır.
 • Madencilik Çalışması: Bu aşamada, daha önceden hazırlanmış olan veriler üzerinde, amaca uygun veri madenciliği algoritmaları uygulanır.

Veri Madenciliği Yöntemleri Nelerdir?

 • Sınıflama: Eldeki verinin niteliklerini inceleyip, daha önceden belirlenmiş olan sınıflardan uygun olanına aktarmaktır.
 • Birliktelik Kuralları: Büyük boyutlardaki veri tabanlarında yer alan ve birbirleriyle bağlantılı verileri ve aralarındaki bağlantıları belirlemeyi amaçlar.
 • Kümeleme: Bu veri madenciliği yönteminde amaç, verilerin kendi aralarındaki ilişkilere göre alt sınıflara ayrılmalarını sağlamaktır.
 • Tahminleme: Bir veri seti içerisinde eksik durumda olan sayısal verilerin tahmin edilmesine dayanan veri madenciliği yöntemidir.
 • Aykırılık Analizi: Veriler içerisinde aşırı sapma olanların tespit edilmesi yöntemidir.